( 0 ревю )
3000,00 лв.
Охлаждане SEER: 2.80 D Отопление SCOP: 3.10 D Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 160 куб.м. Препоръчителен капацитет в режим...
( 0 ревю )
3798,00 лв.
Охлаждане SEER: 2.60 Отопление SCOP: 2.78 Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 240 куб.м. Препоръчителен капацитет в режим...
( 0 ревю )
4200,00 лв.
Охлаждане SEER: 2.50 Отопление SCOP: 2.62 Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 340 куб.м. Препоръчителен капацитет в режим...
( 0 ревю )
4398,00 лв.
Охлаждане SEER: 3.60 B Отопление SCOP: 3.60 B Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 240 куб.м. Препоръчителен капацитет в режим...
( 0 ревю )
5598,00 лв.
Охлаждане SEER: 6.10 A++ Отопление SCOP: 4.00 A+ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 300 куб.м. Препоръчителен капацитет в режим...
( 0 ревю )
6000,00 лв.
Охлаждане SEER: 6.00 A+ Отопление SCOP: 4.00 A+ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 320 куб.м. Препоръчителен капацитет в режим...
( 0 ревю )
1899,00 лв.
Охлаждане SEER: 6.10 A++ Отопление SCOP: 4.00 A+ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 91 куб.м. Препоръчителен капацитет в режим...
( 0 ревю )
2499,00 лв.
Охлаждане SEER: 6.10 A++ Отопление SCOP: 4.00 A+ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 117 куб.м. Препоръчителен капацитет в режим...
( 0 ревю )
3198,00 лв.
Охлаждане SEER: 6.10 A++ Отопление SCOP: 4.00 A+ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 220 куб.м. Препоръчителен капацитет в режим...
( 0 ревю )
4200,00 лв.
Охлаждане SEER: 6.10 A++ Отопление SCOP: 4.00 A+ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 220 куб.м. Препоръчителен капацитет в режим...
( 0 ревю )
4497,00 лв.
Охлаждане SEER: 6.10 A++ Отопление SCOP: 4.00 A+ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 260 куб.м. Препоръчителен капацитет в режим...
( 0 ревю )
1098,00 лв.
Охлаждане SEER: 8.50 A+++ Отопление SCOP: 4.60 A++ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 40 куб.м. Препоръчителен капацитет в...
( 0 ревю )
1299,00 лв.
Охлаждане SEER: 8.50 A+++ Отопление SCOP: 4.60 A++ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 70 куб.м. Препоръчителен капацитет в...
( 0 ревю )
1800,00 лв.
Охлаждане SEER: 7.00 A+++ Отопление SCOP: 4.60 A++ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 110 куб.м. Препоръчителен капацитет в...
( 0 ревю )
1998,00 лв.
Охлаждане SEER: 6.50 A+++ Отопление SCOP: 4.20 A+ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 150 куб.м. Препоръчителен капацитет в...
( 0 ревю )
1149,00 лв.
Охлаждане SEER: 8.60 A+++ Отопление SCOP: 4.60 A++ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 65 куб.м. Препоръчителен капацитет в...
( 0 ревю )
1197,00 лв.
Охлаждане SEER: 8.50 A+++ Отопление SCOP: 4.60 A++ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 70 куб.м. Препоръчителен капацитет в...
( 0 ревю )
1698,00 лв.
Охлаждане SEER: 8.50 A+++ Отопление SCOP: 4.60 A++ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 100 куб.м. Препоръчителен капацитет в...
( 0 ревю )
777,00 лв.
Охлаждане SEER: 6.10 A++ Отопление SCOP: 4.00 A+ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 70 куб.м. Препоръчителен капацитет в режим...
( 0 ревю )
888,00 лв.
Охлаждане SEER: 6.10 A++ Отопление SCOP: 4.00 A+ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 70 куб.м. Препоръчителен капацитет в режим...
( 0 ревю )
1548,00 лв.
Охлаждане SEER: 6,30 A++ Отопление SCOP: 4.00 A+ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 115 куб.м. Препоръчителен капацитет в режим...
( 0 ревю )
1899,00 лв.
Охлаждане SEER: 6.50 A++ Отопление SCOP: 4.10 A+ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 140 куб.м. Препоръчителен капацитет в режим...
( 0 ревю )
798,00 лв.
Охлаждане SEER: 6.10 A++ Отопление SCOP: 4.00 A+ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 40 куб.м. Препоръчителен капацитет в режим...
( 0 ревю )
849,00 лв.
Охлаждане SEER: 6.10 A++ Отопление SCOP: 4.00 A+ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 70 куб.м. Препоръчителен капацитет в режим...
( 0 ревю )
1497,00 лв.
Охлаждане SEER: 6.30 A++ Отопление SCOP: 4.00 A+ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 115 куб.м. Препоръчителен капацитет в режим...
( 0 ревю )
1848,00 лв.
Охлаждане SEER: 6.50 A++ Отопление SCOP: 4.10 A+ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 140 куб.м. Препоръчителен капацитет в режим...
( 0 ревю )
747,00 лв.
Охлаждане SEER: 6.10 A++ Отопление SCOP: 4.00 A+ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 40 куб.м. Препоръчителен капацитет в режим...
( 0 ревю )
1848,00 лв.
Охлаждане SEER: 6.50 A++ Отопление SCOP: 4.00 A+ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 140 куб.м. Препоръчителен капацитет в режим...
( 0 ревю )
870,00 лв.
Охлаждане SEER: 6.30 A++ Отопление SCOP: 4.00 A+ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 40 куб.м. Препоръчителен капацитет в режим...
( 0 ревю )
900,00 лв.
Охлаждане SEER: 6.10 A++ Отопление SCOP: 4.10 A+ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 70 куб.м. Препоръчителен капацитет в режим...
( 0 ревю )
1497,00 лв.
Охлаждане SEER: 7.10 A++ Отопление SCOP: 4.00 A+ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 110 куб.м. Препоръчителен капацитет в режим...
( 0 ревю )
2049,00 лв.
Охлаждане SEER: 6.10 A++ Отопление SCOP: 4.00 A+ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 150 куб.м. Препоръчителен капацитет в режим...
( 0 ревю )
1518,00 лв.
Охлаждане SEER: 7.10 A++ Отопление SCOP: 4.00 A+ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 110 куб.м. Препоръчителен капацитет в режим...
( 0 ревю )
1997,00 лв.
Охлаждане SEER: 6.60 A++ Отопление SCOP: 4.00 A+ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 150 куб.м. Препоръчителен капацитет в режим...
( 0 ревю )
798,00 лв.
Охлаждане SEER: 6.15 A++ Отопление SCOP: 4.10 A+ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 40 куб.м. Препоръчителен капацитет в режим...
( 0 ревю )
699,00 лв.
Охлаждане SEER: 6.50 A++ Отопление SCOP: 4.00 A+ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 50 куб.м. Препоръчителен капацитет в режим...
( 0 ревю )
738,00 лв.
Охлаждане SEER: 6.20 A++ Отопление SCOP: 4.00 A+ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 70 куб.м. Препоръчителен капацитет в режим...
( 0 ревю )
1059,00 лв.
Охлаждане SEER: 6.70 A++ Отопление SCOP: 4.00 A+ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 90 куб.м. Препоръчителен капацитет в режим...
( 0 ревю )
1398,00 лв.
Охлаждане SEER: 6.53 A++ Отопление SCOP: 4.09 A+ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 140 куб.м. Препоръчителен капацитет в режим...
( 0 ревю )
749,00 лв.
Охлаждане SEER: 6.10 A++ Отопление SCOP: 4.00 A+ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 50 куб.м. Препоръчителен капацитет в режим...
( 0 ревю )
900,00 лв.
Охлаждане SEER: 6.12 A++ Отопление SCOP: 4.14 A+ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 70 куб.м. Препоръчителен капацитет в режим...
( 0 ревю )
1449,00 лв.
Охлаждане SEER: 6.57 A++ Отопление SCOP: 4.02 A+ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 102 куб.м. Препоръчителен капацитет в режим...
( 0 ревю )
1158,00 лв.
Охлаждане SEER: 7.00 A++ Отопление SCOP: 4.19 A+ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 100 куб.м. Препоръчителен капацитет в режим...
( 0 ревю )
1497,00 лв.
Охлаждане SEER: 6.53 A++ Отопление SCOP: 4.09 A+ Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 120 куб.м. Препоръчителен капацитет в режим...
На върха
Меню
Затвори
Количка
Затвори
Обратно
Профил
Затвори